Bratislavská pobočka sa presťahuje na novú adresu

Vážený obchodný partner,

Týmto Vám oznamujeme, že naša prevádzka v Bratislave sa presťahuje na novú adresu:

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
 thyssenkrupp Materials Services
Svornosti 42

821 06 Bratislava, poschodie č. 3

Všetky ostatne kontaktné údaje ostali nezmenené. V nových priestoroch sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom,

thyssenkrupp Materials Slovakia