Meď a zliatiny medi

Polotovary z mosadze a medi

Čistá meď je pomerne mäkký, chemicky odolný kov, ktorý pri izbovej teplote neoxiduje, pričom má vysokú elektrickú a tepelnú vodivosť. Najväčšia časť spotreby ide na uspokojenie potrieb elektrotechnického a elektronického priemyslu. Z tohto hľadiska na druhom mieste sú stavebníctvo a inžinierstvo.

Za studena je ľahko tvarovateľná a obrábateľná reznými nástrojmi. Hlavnými legovacími prísadami medi sú zinok, cín, olovo a hliník.
Najrozšírenejšie mosadzné zliatiny obsahujú zinok v pomere 5–45 percent. Automatové mosadze obsahujú kvôli lepšej spracovateľnosti reznými nástrojmi aj tretí legovací prvok, ktorým je olovo (0,5 - 3,0 percent).