Ťahané ocele

Ocele ťahané za studena / lesklé ťahané ocele, sú vhodné na obrábanie reznými nástrojmi. Ich najdôležitejšou vlastnosťou je vysoká rozmerová presnosť, čo umožňuje, aby vyhotovená súčiastka pred inštaláciou na určené miesto už nevyžadovala dodatočné opracovanie.

Oblasti použitia: hromadná výroba rôznych kovových článkov, automobilových súčiastok, výrobkov s vysokými estetickými požiadavkami (nákupné vozíky, mriežkové konštrukcie, poličky, nábytok, ozdobné prvky).

Spôsoby výroby lesklej ocele:

  • Ťahanie (Výhody: zvyšuje pevnostné charakteristiky materiálu a zlepšuje jeho spracovateľnosť reznými nástrojmi.)
  • Lúpanie (Výhody: po odstránení povrchovej dekarbonizačnej vrstvy sa materiál v celom priereze stáva homogénnejším. Mechanické vlastnosti valcovaných výrobkov sa zachovajú).

Ponuka na sklade a rozmery:
Materiály odlišnej akosti a rozmerov zadovážime na základe požiadavky

  • Oceľové tyče kruhové h9
  • Oceľové tyče štvorhranné h11
  • Ploché ocele h11
  • Oceľové tyče šesťhranné h11

Ponúkané akosti: S235JRC+C, E295C+C, S355J2C+C, C45+C, 11SMn30+C, 11SMnPb37+C

Zvitky ťahaných oceľových drôtov na pružiny:
Akosti na sklade: SM, SH (podľa zaradenia DIN: B, C)