Nástrojová oceľ

V tomto bode nájdete katalóg výrobkov zoradených podľa charakteristických oblastí použitia. Identifikáciu kvality materiálu v katalógoch môžete vykonať podľa systému nemeckej priemyselnej normy, pomocou čísla WNr, ale nájdete aj ich ekvivalenty akostí podľa rozličných iných noriem.

Oblasti použitia:

 • Výroba nástrojov používaných pri tvárnení za studena: Materiály kvality 1. 2210; 1. 2436; 1. 2379; 1.2842; 1. 2767 a iné akosti. Pri výbere nástrojovej ocele používanej pri tvárnení za studena – podobne ako v prípade iných druhov nástrojovej ocele – je potrebný kompromis medzi požiadavkou na odolnosť voči opotrebovaniu a požiadavkou na pevnosť. Okrem toho sa má zobrať do úvahy aj požiadavka, aby materiál bol vhodný na prekalenie.
 • Výroba nástrojov používaných pri tvárnení za tepla: Materiály kvality 1. 2343/44 v normálnom a ESU prevedení; 1. 2365 EFS a iné akosti. Pri výbere ocele pre nástroje používané pri tvárnení za tepla okrem vyššie uvedených požiadaviek musíme myslieť aj na také vlastnosti materiálu, akými sú odolnosť voči vzniku vnútorných dutín spôsobených vysokými teplotami, odolnosť voči opotrebovaniu následkom vysokých teplôt, dobrá tepelná vodivosť, odolnosť voči únave materiálu spôsobenej teplom a odolnosť voči teplu.
 • Výroba nástrojov používaných na spracovávanie plastov: Materiály kvality 1. 2083; 1. 2085; 1. 2312/11; 1. 2316; 1. 2738 a iné akosti. Základným kritériom pri výbere ocele pre výrobu nástrojov používaných pri spracovaní plastov je požiadavka kvality finálneho plastového výrobku.
  Správny výber nástrojovej ocele v súlade s požiadavkami na kvalitu plastového výrobku má vplyv aj na výslednú kvalitu výrobku a preto musí oceľ vyhovovať nižšie uvedeným extra požiadavkám:
  • Leštiteľnosť
  • Fotoleptateľnosť
  • Zvárateľnosť
  • Spracovateľnosť reznými nástrojmi
  • Odolnosť voči korózii
  • Odolnosť voči deformáciám
 • Nástrojová oceľ vyrobená práškovou metalurgiou: Charakteristickým rysom ocelí vyrobených technológiou práškovej metalurgie je absolútne čistý a homogénny rozptyl karbidov, čo znamená, že v štruktúre materiálu sa vyskytujú jemné, takmer rovnomerne rozptýlené karbidy. Podrobný popis výrobného procesu a predávaných akostí nájdete v katalógu.