Nosníkové profily

Oceľ je v súčasnej dobe najlepším známym nosným konštrukčným materiálom v stavebníctve. Vo väčšine prípadov buď samostatne (ako oceľová konštrukcia) alebo v kombinácii s inými materiálmi (napr. ako železobetónová konštrukcia) spĺňa technické požiadavky na nosné konštrukcie stavieb.

Výhodnými vlastnosťami ocelí používaných v stavebníctve sú vysoká pevnosť a v určitých prípadoch húževnatosť, ako aj široká škála nastaviteľnosti pevnostných a deformačných vlastností (pomocou špeciálneho nastavenia parametrov pri valcovaní a tepelnom spracovaní) i dobrá zvárateľnosť.
Vďaka vysokej pevnosti je oceľ veľmi často používaným stavebným materiálom. Z nosníkov, ktoré sú dimenzované na unesenie určitého bremena, najmenšiu hmotnosť majú nosníky vyrobené z ocele.
Nosnikové profily majú široké použitie pri výrobe rôznych konštrukcií; sú to materiály, ktoré sú vyrábané rôznymi valcovacími a tvarovacími postupmi. Ich chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti sú presne stanovené normami. Rozmery, tvary a zloženie týchto profilov sú vo väčšine štátov sveta regulované technickými normami. Vlastnosti nosných profilov používaných v Európe sú zakotvené v technickej norme č. EN 10025.

Typické druhy nosných profilov (profilovej ocele):

  • Tyč prierezu I
  • Tyč prierezu H (široko prírubový nosník)
  • Tyč prierezu U
  • Tyč prierezu rovnoramenného trojuholníka
  • Tyč prierezu nerovnoramenného trojuholníka
  • Tyč prierezu T

Hlavné oblasti použitia:

  • stavebný priemysel (oceľové konštrukcie: mosty, haly)
  • strojárstvo (železničné vozne, prívesy, žeriavy)