Plechy

Plechy valcované za tepla

Rôznorodosť kvality materiálu je garanciou toho, že mechanické vlastnosti, chemické zloženie a tolerančné polia sú v súlade s účelom použitia materiálov. Materiály valcované za tepla sú dobre zvárateľné, vďaka čomu je oblasť ich využitia široká: o. i. sa používajú v strojárskom, v stavebnom priemysle, ako aj vo výrobe rôznych konštrukcií. Do tejto skupiny výrobkov patria rebrované plechy (protišmykové, slzičkový vzor), plechy jemnozrnnej štruktúry (S355MC) a plechy odolné voči oderu (XAR400), ktoré sú vďaka svojim špecifickým vlastnostiam vhodné na špeciálne účely, napríklad na výrobu poľnohospodárskych, železničných strojov, žeriavov, strojov na zemné práce, banských strojov, protišmykových plôch.

Plechy valcované za studena

Tieto plechy sa vďaka hladšej materiálovej štruktúre, hlbokoťažnosti a kvalitnejšiemu povrchu používajú predovšetkým v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Ponúkame ich v akosti : DC01.

Žiarovo pozinkované plechy

Dlhá životnosť, protikorózna odolnosť a dekoratívny vzhľad oceľového plechu sú zabezpečené zinkovým povlakom, ktorý je nanášaný metódou žiarového zinkovania. Popritom sa tieto plechy dajú dobre zvárať, spájkovať a preto je oblasť ich využitia široká: na odkvapové žľaby, ako dekoračné prvky, kryty a rôzne iné exteriérové prvky. Na sklade ich máme v akosti: DX51

Výrobky mimo nášho skladového programu zabezpečujeme v rámci individuálnych objednávok.