Tyčová oceľ

Rôznorodosť kvality materiálu je garanciou toho, že mechanické vlastnosti, chemické zloženie a tolerančné polia sú v súlade s účelom použitia materiálov. Materiály valcované za tepla sú dobre zvárateľné, preto sa väčšina z nich používa v strojárstve.

Najdôležitejšie typy tyčovej ocele

  • oceľové tyče kruhové
  • plochá oceľ
  • oceľové tyče štvorcové

Základné oblasti použitia tyčovej ocele: výroba súčiastok rôznych strojov (napr. hriadele a ozubené kolesá), automobilový priemysel.