Priemyselné plasty

Plasty pre ložiská (obrábanie reznými nástrojmi, sústruženie, frézovanie).

PA 6 - Polyamid 6

 • Ide o mimoriadne pevný materiál
 • Je odolný voči statickému namáhaniu
 • Je odolný voči vibráciám a únavovému porušeniu
 • Tlmí vibrácie a hluk
 • Je odolný voči opotrebovaniu
 • Je odolný voči slabým kyselinám a anorganickým rozpúšťadlám
 • Rozmerová stálosť a iné pevnostné vlastnosti vo veľkej miere závisia od vlhkosti a teploty prostredia (značný príjem vody, 3-4 %).
 • Široký teplotný rozsah použitia (-40 °C / +140 °C).
 • Prírodzená farba látky je mliečna alebo kosťová

POM – Polyoxymetylén

 • Ide o mimoriadne pevný materiál
 • Je odolný voči statickému namáhaniu
 • Je tvrdý a tuhý
 • Má samomazacie vlastnosti, dobré klzné vlastnosti
 • Aj pri nízkych teplotách má výbornú odolnosť voči nárazu
 • Dobrá rozmerová stálosť (malý príjem vody).
 • Je pružný, má dobré regeneračné vlastnosti (je vhodný pre pružné namáhanie).
 • Dobre znáša vibračné a dynamické namáhanie
 • Je odolný voči chemikáliám, verzie materiálu bez prísad sú fyziologicky neškodné.
 • Má široký teplotný rozsah použitia (-50 °C /+120 °C).
 • Má nízku odolnosť voči klimatických vplyvom. Dostatočnú odolnosť vykazuje len čierna verzia materiálu (obyčajne obsahuje sadzu ako prísadu).
 • Prírodná farba materiálu je krycia biela.

PE 500 (PE-HMW) – Polyetylén s vysokou molekulárnou hmotnosťou

 • Má vysokú mechanickú odolnosť
 • Má vysokú odolnosť proti nárazu
 • Je odolný voči chladu (-100°C /+80°C)
 • Je mimoriadne odolný voči chemikáliám
 • Z fyziologického hľadiska je neškodný (verzie vyrobené z primárnych granúl a bez prísad)
 • Je ľahko obrábateľný.

PE 1000 (PE-UHMW) - Polyetylén s ultravysokou molekulárnou hmotnosťou

 • Má vysokú mechanickú odolnosť a pružnosť
 • Má dobré klzné vlastnosti a skoro úplne nepriľnavý povrch
 • Má mimoriadne nízke straty trením
 • Má dobrú odolnosť voči abrázii
 • Má malý príjem vody (vhodný pre riešenie úloh pod vodou)
 • Je ľahko obrábateľný
 • Je mimoriadne odolný voči chemikáliám, z fyziologického hľadiska je neškodný (verzie vyrobené z primárnych granúl a bez prísad).
 • Je mimoriadne odolný voči vplyvom tepla a chladu, ako aj výkyvom počasia (-250°C /+80°C).
 • Prírodná farba materiálu je biela, vyskytuje sa aj v zelenej a čiernej verzii
 • Verzia “ESD” (vodivá verzia, proti statickému nabitiu) je ľahko dostupná
 • Typicky sa vyskytuje regenerovaná verzia.

Konštrukčné plasty (pílenie, zváranie, vákuové tvarovanie)

PE 300 (PE-HD) - Polyetylén s vysokou hustotou

 • Má dobrú mechanickú pevnosť
 • Aj pri nízkych teplotách je veľmi odolný voči statisckému namáhaniu
 • Má dobré elektrické izolačné vlastnosti
 • Len mierne odolný voči chladu (-50°C /+80°C), čierna verzia je odolná voči poveternostným vplyvom.
 • Má vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám, riedkym roztokom solí a kyselín.
 • Z fyziologického hľadiska je neškodný (verzie vyrobené z primárnych granúl a bez prísad).
 • Je ľahko spracovateľný reznými nástrojmi, je dobre tvarovateľný a tvarovateľný za tepla (výroba zdravotných pomôcok).
 • Prírodná farba materiálu je mliečna biela. Charakteristická je, ale čierna verzia (výroba nádrží).

PP - Polypropylén

 • Tento materiál je pevnejší a tvrdší, zároveň však menej tuhý, ako polyetylén
 • Má dobrú odolnosť voči teplu, voči chladu však málo odolný (0°C /+100°C).
 • Má veľmi dobré elektrické izolačné vlastnosti.
 • Je dobre tvarovateľný za tepla
 • Odolnosť voči chemikáliám, obrábateľnosť a zvárateľnosť sú podobné, ako u polyetylénu
 • Z fyziologického hľadiska je neškodný (verzie vyrobené z primárnych granúl a bez prísad).
 • Prírodná farba materiálu je opálovo biela. Typické farebné verzie sú sivá, respektíve modrá

PVC-U - Polyvinylchlorid (priemyselný, tvrdý)

 • Tento materiál je pevnejší, tvrdší, ale zároveň lámavejší ako polyetylén a polypropylén.
 • Má nízku žiaruvzdornosť (0°C / +60°C).
 • Aj vo vlhkom prostredí má dobré elektrické izolačné schopnosti
 • Je odolný voči žieravým účinkom koncentrovaných kyselín a lúhov
 • Dobre sa dá zvárať, lepiť a tvarovať pod tlakom.
 • Nepodporuje proces horenia (má samozhásacie účinky, má jedovatý dym).
 • Základná forma látky je nevhodná pre použitie v potravinárskom priemysle, ale existuje aj fyziologicky neutrálna verzia
 • Biely variant látky je odolný voči atmosférickým vplyvom
 • Prírodná farba materiálu jemne belasá, charakteristické zafarbenie je tmavosivé a čierne