Delenie plechov

Pomocou našej deliacej linky vykonávame delenie plechov na štandardné i atypické rozmery.

Technické parametre našej deliacej linky

Hrúbka materiálu:0,5-3,0 mm
Šírka materiálu:380-1650 mm
Pevnosť ťahu materiálu:max. 420 N/mm²
Dĺžka plechu:400-6900 mm

Delenie plechov vykonávame na základe individuálnych cenových ponúk. Vaše dopyty zasielajte na e-mailovú adresu: ssc@thyssenkrupp.sk