Skúšanie materiálu ultrazvukom

Na základe technických noriem vykonávame ultrazvukové testovanie plechov a tyčového materiálu. O testovaní sa spíše protokol.

Iné deštruktívne a nedeštruktívne testy vykonávame v kooperácii.